Śruby dwustronne PN-68/H-74302

Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych produkowane są według wielu norm. W Polsce jeszcze do niedawna najpopularniejszą normą określającą warunki wykonania śrub dwustronnych była norma PN-68/H-74302, którą w 2002 roku zastąpiła zharmonizowana norma europejska PN-EN 1515-1. Oczywiście wprowadzenie normy europejskiej nie spowodowało całkowitego wycofania śrub dwustronnych wg PN-68/H-74302 z instalacji energetycznych i śruby zgodne z tą specyfikacją są w dalszym ciągu stosowane w projektach.

 

Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych opisane przez normę PN-68/H-74302 stosowane są przede wszystkim do wykonywania połączeń kołnierzowych rurociągów i armatury przemysłowej. Według przytoczonej normy śruby dwustronne dzielą się na rodzaje i odmiany.

 

Rodzaje śrub dwustronnych

Norma PN-68/H-74302 przewiduje wykonanie śrub z dwoma rodzajami szyjki.

a)      Śruba dwustronna rodzaju Z – w tym przypadku średnica szyjki jest równa średnicy gwintu.

b)      Śruba dwustronna rodzaju S – to rozwiązanie zakłada, że średnica szyjki jest mniejsza od średnicy gwintu.

Odmiany śrub dwustronnych

Ze względu na różnorodne warunki stosowania konieczne okazało się dodatkowe zróżnicowanie śrub rodzaju S, które dodatkowo zostały podzielone na odmiany:

a)      Śruby z gwintem długim – odmiana A

b)      Śruby z gwintem krótkim – odmiana B

 

Zamawiając śruby dwustronne wykonane wg PN-68/H-74302 należy uwzględnić powyższe informacje w oznaczeniu. Dlatego składając zapytanie ofertowe prosimy korzystać z poniższego schematu.

a)      Zamawiając śrubę dwustronną rodzaju Z  z gwintem M33 i długości całkowitej l=250 mm, wykonanej z materiału C45E

 

Śruba dwustronna Z-M33 x 250 mm – C45E PN-68/H-74302

 

b)      Zamawiając śrubę dwustronną rodzaju S z gwintem długim (odmiany A)  M33 i długości całkowitej l=250 mm, wykonanej z materiału C45E

 

Śruba dwustronna S-A M33 x 250 mm – C45E PN-68/H-74302

 

c)       Zamawiając śrubę dwustronną rodzaju S z gwintem krótkim (odmiany B)  M33 i długości całkowitej l=250 mm, wykonanej z materiału C45E

 

Śruba dwustronna S-B M33 x 250 mm – C45E PN-68/H-74302

 

Śruby dwustronne według PN-68/H-74302 powinny być gwintowane gwintem średniodokładnym o zaokrąglonym zarysie dna wrębu, co określa przedmiotowa norma PN-83/M-02113. Oczywiście po uzgodnieniach z użytkownikiem ostatecznym możliwe i dopuszczalne jest wykonanie gwintu dokładnego. 

W zależności od możliwości wytwórcy norma dopuszcza wykonanie gwintu metodą toczenia lub walcowania. W naszym zakładzie większość gwintów wykonujemy przez walcowanie, ale niektóre średnice powstają metodą toczenia.


Śruba dwustronna rodzaju S odmiany A PN-68/H-74302


Śruba dwustronna rodzaju S odmiany A PN-68/H-74302Śruba dwustronna rodzaju S odmiany B PN-68/H-74302


śruba dwustronna rodzaj Z PN-68/H-74302Śruby dwustronne wg PN-68/H-74302 wykonujemy z następujących materiałów: C45E , C45T, 25CrMo4, 42CrMo4, 15HM, 21HMF, 24H2MF, 16M, 25HM, 25HM-T, 21CrMoV5-7, 304, 304L, 316, 316L i innych zgodnie ze specyfikacją otrzymaną od klienta. Do w/w śrub wykonujemy także nakrętki wysokie N-M wg PN-68/H-74303.


Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.