Informacje techniczne

Kształtki rurociągowe wykonywane z odkuwek na podstawie normy ASME B16.11 z uwzględnieniem normy wymiarowej MSS-SP 97 cieszą się coraz większą popularnością wśród projektantów oraz firm remontowych z branży energetycznej. Niestety jak w przypadku większości nowych rozwiązań pojawiają się zazwyczaj wątpliwości dotyczące technicznych warunków stosowania poszczególnych kształtek. W tej części strony chcielibyśmy przybliżyć Państwu zakres stosowania poszczególnych gatunków materiałów oraz sposobu doboru poszczególnych rozwiązań. 

Mamy nadzieję, że udostępnione przez nas informacje sprawią, że ilość stosowanych w instalacjach energetycznych i gazowych kształtek będzie sukcesywnie rosła wraz ze zwiększającą się wiedzą na temat proponowanych przez naszą firmę rozwiązań. 

Zapraszamy do współpracy i przesyłania zapytań ofertowych.

1. Właściwości materiałów wykorzystywanych w produkcji kształtek wg ASME B16.11

2. Zakres ciśnień dopuszczalnych do stosowania poszczególnych kształtek rurociągowych wg ASME B16.11

3. Zakres temperatur dopuszczalnych do stosowania poszczególnych kształtek rurociągowych wg ASME B16.11

4. Wymiary kształtek kielichowych wg ASME B16.11 - 2009

5. Zasady montażu kształtek typu outlet (sockolet, weldolet, threadolet)

6. Zasady doboru kształtek typu outlet (sockolet, weldolet, threadolet)sockolet weldolet