Nakrętki A194 gr 8 (AISI 304) wg ANSI B18.2.2

A194 Gr 8 jest gatunkiem materiału, z którego wykonywane są nakrętki przeznaczone do stosowania ze śrubami należącymi do grupy materiałowej A193 B8. Materiał ten odznacza się on następującym składem chemicznym oraz właściwościami mechanicznymi.

Sposób znakowania 4)

Rodzaj materiału

C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

Temperatura odpuszczania °F (°C)

Naprężenie próbne, Ksi

Twardość wg Brinella

Twardość wg Rockwella

Uwagi

ANSI B18.2.2 Nut

stal kwasoodporna (AISI 304)

max 0,08

max 2,00

max 0,045

max 0,030

max 1,00

 18,00 – 20,00

8,00 – 10,50

 -

 80

126 do 300HB

60 do 105HRB

 4


  1. Sposób oznaczenia nakrętek z grupy A 194 dotyczy wszystkich rodzajów wykonania nakrętek, a więc kształtowanych na zimno oraz wykonanych z odkuwek. Nakrętki wykonane z pręta muszą być dodatkowo oznaczone literą „B”. Oznaczenia H i M wskazują na nakrętki poddane obróbce cieplnej.

 

  1. Właściwości dotyczą nakrętek w wykonaniu ciężkim (Heavy Hex Nuts) o 8 zwojach/cal

 

  1. Nakrętki poddane obróbce termicznej poprzez nawęglanie z zastosowaniem węglika wapnia wymagają dodatkowych oznaczeń w postaci liter A-8A lub 8MA

 

  1. Wszystkie nakrętki powinny być znakowane cechami specyficznymi dla danego producenta. Nakrętki powinny być cechowane z jednej strony gatunkiem materiału i klasą. Nie dopuszcza się znakowania w miejscu bezpośredniego styku nakrętki ze śrubą oraz tam, gdzie mogło by to doprowadzić do osłabienia ich wytrzymałości. Dopuszcza się cechowanie w inny sposób o ile zostało to uzgodnione między producentem a odbiorcą. Nakrętki pokryte cynkiem powinny być oznaczone gwiazdką (*) po symbolu klasy, natomiast nakrętki pokryte kadmem powinny być dodatkowo oznaczone poprzez znak plus (+) po symbol klasy.

 

  1. Inne gatunki materiałów występują, ale z uwagi na ich sporadyczne wykorzystywanie nie zostały uwzględnione w tej specyfikacji