Kotwa młoteczkowa PN-72/M-85061

Kotwy młoteczkowe lub młotkowe w zależności od przyjętej terminologii stosowane są w różnych przypadkach. Najmniejsze średnice kotew młoteczkowych spotkać można w połączeniach śrubowych stosowanych w konstrukcjach stalowych, jako Elementy łącznikowe belek i wsporników etc. Kotwy te w wykonaniu dla najmniejszych średnic można kupić w większości sklepów oferujących Elementy Złączne. Wyzwaniem dla producenta są natomiast kotwy młoteczkowe o nietypowych parametrach –związanych nie tylko ze średnicą, ale także z nietypowym materiałem lub sposobem zabezpieczenia przed korozją.
kotwa młoteczkowa

kotwy fundamentowe młoteczkowe rodzaj P


Wymiary śrub fundamentowych młoteczkowych wykonywanych według PN-72/M-85061 różnią się nieznacznie od tych, które spotkać można na przykład w normie DIN 186 czy DIN 188, dlatego wobec malejącej liczby producentów tych kotew coraz trudniej spotkać na polskim rynku kotwy fundamentowe młoteczkowe o średnicach powyżej M40.

Norma PN-72/M-85061 zakłada trzy rodzaje wykonania kotew fundamentowych młoteczkowych, te o najmniejszych średnicach, zawierających się między M10 a M30 określa rodzaj P (kotwy młoteczkowe podsadzone), który uwzględnia także średnice większe od M36 do M100, ale wówczas konstrukcja śruby różni się zasadniczo od tej, która została zaprojektowana dla zakresu do M30. W normie ujęto także rodzaj S – kotwy młoteczkowe stożkowe. Schematyczne rysunki obu typów zamieszczamy poniżej. Zachęcamy do składania zapytań ofertowych na kotwy młoteczkowe w zakresie przewidzianym w normie. Nasze kotwy zyskały uznanie wielu dużych zakładów produkcyjnych, do których z powodzeniem dostarczaliśmy kotwy młoteczkowe w wersji czarnej i ocynkowanej ogniowo (HDG). Na specjalne życzenie Klienta wykonujemy kotwy metodą frezowania i toczenia, z materiałów trudno obrabialnych.

Norma PN-72/M-85061 przewidziała następujące wykonania kotew młoteczkowych:


a) kotwa młoteczkowa podsadzona: Rodzaj P


wykonanie dla średnic z zakresu od M10 do M30
wykonanie dla średnic z zakresu od M36 do M100
b) Kotwa młoteczkowa stożkowa: rodzaj S

kotwy wykonujemy metodą na gorąco lub jeśli materiał jest trudno obrabialny termicznie albo traci swoje własności podejmujemy się wykonania metodą frezowania i toczenia. Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie atestowane materiały z hut polskich i europejskich.