Zasady montażu kształtek typu sockolet, weldolet


Przygotowanie do spawania 

Kształtki typu outlet (weldolet, sockolet) dostarczane są na zamówienie klienta w stanie, który pozwala na natychmiastową instalację - bez konieczności obrabiania przyłączy.

welodolet, sockolet


Outlety (weldolet, sockolet) posiadają mechanicznie obrobione i fazowane końcówki do szybkiego montażu nawet w sytuacjach awaryjnych.  

weldolet, sockolet

Od czego zacząć instalację kształtek typu outlet (sockolet, weldolet)? Przymiar

Weldolety i sockolety są same w sobie gotowymi szablonami, które pozwalają z dużą prezycją odwzorować średnicę otworu, który należy wyciąć, aby przeprowadzić instalację. Układając kształtke na rurze w miejscu, w którym ma zostać zainstalowana, należy odwzorować kształt wewnętrzny, który zostanie następnie wycięty palnikiem, elektordą lub za pomocą specjalnych pił otowrowych przeznaczonych do wycianania otowrów w stali. weldolet montaż


Dystans niezbędny do uzyskania równomiernej szczeliny spawalniczej, należy ustanowić poprzez zastoswanie przekładki, którą nakłada się na rurę podstawową. Przekłądka może być wykonana na przykład z drutu spawalniczego , który wsuwany jest między zakucia kształtki. Taki tok postępowana pozwala uzyskać równomierny dystans między kształtką a rurą podstawową.  Spawy ustalające

Po ustawieniu i dopasowaniu kształtki można przystąpić do pierwszego etapu spawania kształtki na rurze podstawowej. Najlepszym rozwiązaniem w trakcie spawania kształtek typ outlet (weldolet, sockolet) jest wykonanie 4 spawów montażowych w sekcji między zakuciami (jak pokazano na rysunku). Spawy montażowe pozwalają usunąć zastoswaną w celach ustalających przekładkę i umożliwiają przeprowadzenie kolejnego etapu procesu spawalniczego.

 
Po usunięciu przekładki zastosowanej na czas ustalania położenia kształtki należy położyć ciągłą spoinę penetrującą wokół całej kształtki. Uzyskanie przetopu jest warunkiem niezbędnym dla szczelności i trwałości powstałego połączenia.

Spoiny wykańczające, które mają na celu wzmocnienie połączenia kształtki z rurą podstawową powinny być wykonane w strefie ukosowania kształtki, którą popularnie określa się mianem krocza. Układ poszczególnych spoin powinien wyglądać jak na poniższym shemacie:
Rys.1 Szeroki rozstaw zakucia i lejkowaty kształt w outletach typu weldolet ma znaczący wpływ warunki przepływu czynnika oraz na przenoszenie obiążeń i naprężeń powstających na instalacji w trakcie eksploatacji. Rys.2.  Na przekroju poprzecznym można zauważyć, że w trakcie instalacji warto dołożyć wszelkich starań, aby kształtka była odpowiednio dopasowana, co pozwoli uniknać naprężeń spowodowanych przez czynniki załamujacy się na krawędzi powstałej na łączeniu kształtki i rury podstawowej.


weldolet