Nakrętki A194 gr 4 ANSI B18.2.2

A194 Gr 4 jest gatunkiem materiału, z którego wykonywane są nakrętki przeznaczone do stosowania ze śrubami należącymi do grupy materiałowej A193 B16 i A320 L7 . Materiał ten ma znacznie lepsze właściwości niż te, które posiada scharakteryzowany wcześniej gatunek A193 2H. A194 gr 4 odznacza się następującym składem chemicznym oraz właściwościami mechanicznymi.

Sposób znakowania 4)

Rodzaj materiału

C

Mn

P

S

Si

Mo

Temperatura odpuszczania °F (°C)

Naprężenie próbne, Ksi

Twardość wg Brinella

Twardość wg Rockwella

Uwagi

ANSI B18.2.2 Nuts gr 4

stal średniowęglowa, stal stopowa, poddawana obróbce   cieplnej i odpuszczaniu

0,40 – 050

0,70 – 0,90

max 0,035

max 0,04

0,15 – 0,35

 0,20 – 0,30

 1100 (594)

 175

284 do 352HB

24 do 38HRC

 1,2  1. Sposób oznaczenia nakrętek z grupy A 194 dotyczy wszystkich rodzajów wykonania nakrętek, a więc kształtowanych na zimno oraz wykonanych z odkuwek. Nakrętki wykonane z pręta muszą być dodatkowo oznaczone literą „B”. Oznaczenia H i M wskazują na nakrętki poddane obróbce cieplnej.

 

  1. Właściwości dotyczą nakrętek w wykonaniu ciężkim (Heavy Hex Nuts) o 8 zwojach/cal

 

  1. Nakrętki poddane obróbce termicznej poprzez nawęglanie z zastosowaniem węglika wapnia wymagają dodatkowych oznaczeń w postaci liter A-8A lub 8MA

 

  1. Wszystkie nakrętki powinny być znakowane cechami specyficznymi dla danego producenta. Nakrętki powinny być cechowane z jednej strony gatunkiem materiału i klasą. Nie dopuszcza się znakowania w miejscu bezpośredniego styku nakrętki ze śrubą oraz tam, gdzie mogło by to doprowadzić do osłabienia ich wytrzymałości. Dopuszcza się cechowanie w inny sposób o ile zostało to uzgodnione między producentem a odbiorcą. Nakrętki pokryte cynkiem powinny być oznaczone gwiazdką (*) po symbolu klasy, natomiast nakrętki pokryte kadmem powinny być dodatkowo oznaczone poprzez znak plus (+) po symbol klasy.

 

  1. Inne gatunki materiałów występują, ale z uwagi na ich sporadyczne wykorzystywanie nie zostały uwzględnione w tej specyfikacji