A320 Gr L7M

Śruby wykonane z materiału ASTM A320 Klasa L7M  przeznaczone są głównie do instalacji, które przewodzą substancje o odczynie kwasowym w niskich temperaturach. Śruby z tego materiału są często wykorzystywane w instalacjach oczyszczajacych gaz, gdzie niskiejh temperaturze czynnika towarzyszy wysokokie stężenie zawartego w gazie siarkowodoru.  


Jaka jest różnica pomiędzy ASTM A320 Grade L7 i A320 Grade L7M? 

Norma ASTM A320 obejmuje kilka gatunków elementów złącznych produkowanych ze stali stopowej lub nierdzewnej, dedykowanych do pracy w niskich temperaturach. Zarówno klasa L7 jak i L7M są produkowane z hartowanej i odpuszczanej stali stopowej. Podczas gdy wymagania chemiczne dla obu gatunków L7 i L7M są identyczne, istnieje kilka isotnych różnic pomiędzy nimi. 


Gatunek KlasaPlastyczność MPa min.
Wytrzymałość na rozciąganie MPa min.Temperatura odpuszczania st.C min.Twardość max
L7723,9 MPa861,8 MPa611,1 321 HB / 35 HRC
L7 M551,6 MPa689,4 MPa638,9235 HB / 99 HRB


Śruby klasy L7 mają znacznie wyższą wytrzymałość niż śruby klasy L7M. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że wymogiem dodatkowym dla elementów złącznych L7M jest konieczność poddania każdej części próbie twardości. Nakrętka kompatybilna ze śrubą L7M, ASTM A194 Grade 7M, również wymaga przeprowadzenia próby twardości. Obróbka mechaniczna nakrętek Grade 7M po obróbce cieplnej jest zabroniona. Elementy złączne A320 klasy L7 wymagają trwałego oznaczenia "L7" na łbach śrub i jednym końcu prętów, natomiast elementy złączne klasy L7M są oznaczone "L7M". Kompatybilne nakrętki dla obu klas, które zostały poddane testom udarnościowym, są oznaczone literą "L". 


Czy śruby A320 Grade L7M mogą być cynkowane ogniowo?


W specyfikacji obejmującej elementy złączne z grupy A230 nie wspomina się o tym, czy elementy złączne A320L7M mogą być ocynkowane ogniowo, czy nie. W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby ocynkować ogniwo śruby wykonane z tego materiału, jest jednak pewien szczegół, na który należy zwrócić uwagę. Oznaczenie L7M wskazuje na proces obróbki cieplnej, która jest ostatnią procedurą wykonywaną na elementach złącznych bez dodatkowej obróbki. Największy argument przeciwko cynkowaniu śrub L7M dotyczy odpowiedniej nakrętki. Nakrętki A194 Grade 7M są zwykle używane ze śrubami A320 Grade L8M. Specyfikacje L7M i 7M zabraniają jakiejkolwiek formy obróbki po obróbce cieplnej. Nie jest to problem dla śruby, ale jest dla odpowiedniej nakrętki, ponieważ gwinty musiałyby być obrabiane po galwanizacji.

W specyfikacji A194 jest następujący wpis:

"W przypadku nakrętek klasy 2HM i 7M ostateczne odprężenie powinno być wykonane w minimalnej temperaturze odpuszczania lub wyższej po wszystkich operacjach formowania, obróbki mechanicznej i gwintowania".