Śruby dwustronne PN-90/M-82137

Śruba dwustronna scharakteryzowana w polskiej normie PN-90/M-82137  o długości części wkręcanej 2d przeznaczona jest do stosowania do skręcania elementów armatury w rurociągach pary i wody głównie na instalacjach energetycznych, chociaż szerokie spektrum wytwarzanych gwintów sprawia, że śruby te bywają także stosowane w motoryzacji i innych dziedzinach, w których zachodzi konieczność spasowania śruby z otworem. Między innymi z uwagi na specyficzne przeznaczenie tych śrub są one zazwyczaj dostarczane tylko z jedną nakrętką – zwłaszcza w przypadku rodzaju 1. Do śruby dwustronnej wg PN-90/M-82137 zaleca się stosowanie nakrętek wysokich N-M wg PN-H-74302 o odpowiednio niższej klasie wytrzymałości lub nakrętek wg PN-EN ISO 4032. Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę omawianych śrub.


Śruby dwustronne o długości części wkręcanej 2d wg PN-90/M-82137 mogą być dostarczone z następującymi rodzajami gwintów:

- z gwintem metrycznym zwykłym takim samym z obu stron

- z gwintem metrycznym drobnozwojowym takim samym z obu stron

- z gwintem metrycznym zwykłym skojarzonym z otworem z jednej strony i z gwintem drobnozwojowym kojarzonym z nakrętką z drugiej strony

- śruby te mogą być ponadto dostarczone z gwintem drobnozwojowym kojarzonym z otworem i metrycznym zwykłym kojarzonym z nakrętką

 

Ze względu na kształt trzpienia śruby dwustronne wg PN-90/M-82137 podzielone zostały na dwa rodzaje (patrz rysunki poniżej):


Śruba dwustronna PN-90/M-82137

Śruba dwustronna 2d wg PN-90/M-82127 rodzaj 1


Śruba dwustronna rodzaj 2

Śruba dwustronna 2d wg PN-90/M-82127 rodzaj 1


- śruba dwustronna 2d wg PN-90/M-82137 rodzaju 1 charakteryzuje się trzpieniem gładkim o średnicy równej średnicy zewnętrznej gwintu

śruba dwustronna 2d wg PN-90/M-82137 rodzaju 2 charakteryzuje się trzpieniem kształtowym o średnicy równej w przybliżeniu średnicy podziałowej gwintu

Zamawiając śruby dwustronne wg PN-90/M-82137 należy posługiwać się następującym kluczem w oznaczeniu:

a)      Śruba dwustronna rodzaju 1, z gwintem M20 z obu stron i długości L=100 mm wykonana z materiału 25CrMo4 powinna być opisana następująco:

 

Śruba dwustronna 1-M20 x 100 mm 25CrMo4 PN-90/M-82137

 

b)      Śruba dwustronna rodzaju 2, z gwintem M10 x 1,25 z obu stron i długości L=100 mm wykonana z materiału 25CrMo4, pokryta ocynkiem galwanicznym o grubości 5 µm (Fe/Zn5)powinna być opisana następująco:

 

Śruba dwustronna 2-M10 x 1,25 mm 25CrMo4 Fe/Zn5  PN-90/M-82137

 

c)       Śruba dwustronna rodzaju 1, z gwintem M12 z polem tolerancji gwintu 3p4c z podziałem na dwie grupy selekcyjne kojarzone z otworem i z gwintem M12 x 1,25 kojarzonym z nakrętką  o długości L=100 mm wykonana z materiału 25CrMo4 powinna być opisana następująco:

 

Śruba dwustronna 1-M12-3p4c(2) / M12 x 1,25 x 100 mm 25CrMo4 PN-90/M-82137

 

d)      Śruba dwustronna rodzaju 2, z gwintem M10 x 1,25 z polem tolerancji 2km6g kojarzonym z otworem i z gwintem M10 kojarzonym z nakrętką i długości L=100 mm wykonana z materiału 25CrMo4 powinna być opisana następująco:

 

Śruba dwustronna 2-M10 x 1,25-2km6g / M10 x 100 mm 25CrMo4 PN-90/M-82137

 

Śruby dwustronne o długości części wkręcanej 2d wykonujemy także według normy DIN 835, w obu przypadkach do produkcji wykorzystujemy wyłącznie materiały wyjściowe ze stosownym atestami potwierdzającymi najwyższą jakość. Śruby dostarczamy w następujących gatunkach materiałów: C45E, C45T, 25CrMo4, 42CrMo4, A193 B7, 304, 304L, 316, 316L, a także w gatunkach żaroodpornych i żarowytrzymałych.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.