Atesty i dopuszczenia


Wszystkie oferowane przez nas produkty dostaraczane są z atestami 3.1 wg EN 10204 i są zgodne z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/EU

Śruby produkujemy w oparciu o dopuszczenia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)


Kształtki wg API dostarczane są z atestami potwierdzajacymi zgodność ze standardem.