A194 gr 2HM

ASTM A194 Grade 2HM to standardowa specyfikacja materiałowa dla nakrętek o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i innych elementów złącznych z gwintem wewnętrznym, wykonanych ze stali węglowej. Nakrętki klasy 2HM mogą być produkowane za pomocą kucia na gorąco, kucia na zimno lub obróbki mechanicznej z prętów poddanych obróbce cieplnej.  

 Specyfikacja ASTM A194 obejmuje wymagania dotyczące składu chemicznego, obróbki cieplnej, twardości, obciążenia próbnego, itp. dla nakrętek klasy 2HM.


Nakrętki A194 gr 2HM ANSI B18.2.2

Sposób znakowania 4)

Rodzaj materiału

C

Mn

P

S

Si

Temperatura odpuszczania °F (°C)

Naprężenie próbne, Ksi

Twardość wg Brinella

Twardość wg Rockwella

Uwagi

ANSI B18.2.2 A194 2HM

stal średniowęglowa,poddawana obróbce cieplnej i odpuszczaniu

min 0,40

max 1,00

max 0,040

max 0,050

max 0,40

 1000 (538)

 150

159 do 237HB

max 22HRC

 1,2


  1. Sposób oznaczenia nakrętek z grupy A 194 dotyczy wszystkich rodzajów wykonania nakrętek, a więc kształtowanych na zimno oraz wykonanych z odkuwek. Nakrętki wykonane z pręta muszą być dodatkowo oznaczone literą „B”. Oznaczenia H i M wskazują na nakrętki poddane obróbce cieplnej.

 

  1. Właściwości dotyczą nakrętek w wykonaniu ciężkim (Heavy Hex Nuts) o 8 zwojach/cal

 

  1. Nakrętki poddane obróbce termicznej poprzez nawęglanie z zastosowaniem węglika wapnia wymagają dodatkowych oznaczeń w postaci liter A-8A lub 8MA

 

  1. Wszystkie nakrętki powinny być znakowane cechami specyficznymi dla danego producenta. Nakrętki powinny być cechowane z jednej strony gatunkiem materiału i klasą. Nie dopuszcza się znakowania w miejscu bezpośredniego styku nakrętki ze śrubą oraz tam, gdzie mogło by to doprowadzić do osłabienia ich wytrzymałości. Dopuszcza się cechowanie w inny sposób o ile zostało to uzgodnione między producentem a odbiorcą. Nakrętki pokryte cynkiem powinny być oznaczone gwiazdką (*) po symbolu klasy, natomiast nakrętki pokryte kadmem powinny być dodatkowo oznaczone poprzez znak plus (+) po symbol klasy.

 

  1. Inne gatunki materiałów występują, ale z uwagi na ich sporadyczne wykorzystywanie nie zostały uwzględnione w tej specyfikacji