Sruby dwustronne powlekane PTFE

Stosowanie śrub dwustronnych w agresywnym środowisku, w którym narażone są one na działanie soli lub wody morskiej jest od samego początku stosowania śrub typu studbolt problemem inżynierów i projektantów, ponieważ w stosowanie materiałów, które byłyby w stanie stawić opór takim warunkom jest niezykle kosztowne. 

Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie powłok fluoropolimerowych PTFE, które z powodzeniem można stosować w kontakcie z solą lub wodą morską. Niewątliwą zaletą śrub pokrytych powłoką PTFE jest to, że można je bez większych trudności montować i demontować z zastosowaniem standardowych narzędzi ręcznych. Badania w warunkach działania soli morskiej potwierdziły, że zastosowanie powłok PTFE zwiększa żywtoność elementów złącznych do 4000 godzin. Powłoki PTFE są znacznie trwalsze niż HDG i w dłuższej perspektywie ich cena jest znacznie korzystniejsza, ponieważ nie ma konieczności częstych i korztownych wymian śrub.