Śruby dwustronne w powłokach Xylanowych

Powłoki Xylanowe stanowią grupę nawierzchniowych powłok polimerowych wytwarzanych przez amerykańskiego potenta w zakresie nawierzchniowego zabezpieczenia elementów przed wpływem czynników środowiskowych firmę Whitford Corporation. Do powlekania śrub wykorzystuje się zazwyczaj powłoki o oznaczeniu Xylan 1014 lub Xylan 1070. Nałożenie powłoki zdecydowanie wydłuża żywotność elementu – w przypadku odporności na korozję o 1000 godzin a po dodatkowym nałożeniu ocynku galwanicznego do 2000 godzin. Zastosowanie powłoki Xylanowej ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę – gwinty pokryte Xylanem charakteryzują się wysoką smarownością i niskim współczynnikiem tarcia (nawet 0,02). Powłoki Xylan serii 1000 i 1400 można stosować dla maksymalnej temperatury 500°C. Powłokę tę zamawiają zazwyczaj klienci, którzy stosują śruby dwustronne w przemyśle spożywczym i petrochemicznym pokrywając nią śruby z gatunku A193 B7 lub A320 L7


stud bolt xylan coated

przykład powłoki xylanowej na śrubie dwustronnej stud bolt