Czym jest gwint?

Gwint to śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej, zgodnie z normą i wymaganiami związanymi z przeznaczeniem gwintu, zewnętrznej lub wewnętrznej. Komplementarne gwinty (wewnętrzny i zewnętrzny) powinny mieć tak dobrany kształt by po wprawieniu w ruch obrotowy elementu z gwintem zewnętrznym prowadziło do przesuwania się tego elementu względem elementu z gwintem wewnętrznym. Gwint można interpretować jako swoistą równię pochyłą naniesioną na powierzchnię walcową. Idąc dalej tym tropem łatwo wysnuć wniosek, że mechanika gwintu jest taka sama jak mechanika równi pochyłej dlatego i śruby i równie pochyłe zalicza się do tak zwanych maszyn prostych.

 

Gwint może być interpretowany jako równia pochyła nawinięta na powierzchnię walcową. W związku z tym mechanika gwintu jest identyczna jak równi pochyłej, dlatego też śrubę zalicza się wraz z równią pochyłą do maszyn prostych.

 

Poniżej zamieściliśmy fotografię śruby dwustronnej rodzaju S i odmiany A (*), którą można scharakteryzować w następujący sposób:

 

sruba dwustronna studboltśruba dwustronna S.A.M20x120 C45E  PN-68/H-74302

 


 

(*) Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych wykonane zgodnie z normą PN-68/H-74302 występują w następujących rodzajach:

 

- rodzaj Z – śruby o średnicy szyjki równej średnicy rdzenia gwintu

 

- rodzaj S – śruby o średnicy szyjki mniejszej od średnicy rdzenia.

 

Z uwagi na długość gwintu śruby dwustronne rodzaju S dzielą się na dwie odmiany:

 

- A – odmiana z gwintem długim

 

- S – odmiana z gwintem krótkim


Gwintowanie to proces polegający na kształtowaniu gwintów zewnętrznych i wewnętrznych poprzez obróbkę skrawaniem lub w trakcie obróbki plastycznej (walcowanie). W przypadku gwintowania za pomocą narzynek, gwintowników i gwinciarek mówi się o gwintowaniu ręcznym.

 

Gwintowanie mechaniczne wykonuje się na tokarkach z wykorzystaniem narzędzi pozwalających uzyskać gwint o pożądanym skoku i kształcie. Do narzędzi wykorzystywanych podczas gwintowania zalicza się wszelkiego rodzaju narzynki, gwintowniki, noże tokarskie oraz głowice tokarskie. Gwintowanie mechaniczne może się także odbywać na frezarkach (wówczas wykorzystuje się do tego celu frezy krążkowe i głowice frezowe), wiertarkach (gwintowanie wewnętrzne z zastosowaniem gwintowników). Gwint można uzyskać także dzięki zastosowaniu odpowiednich ściernic instalowanych na szlifierkach do gwintów.

 

Gwintowanie metodami poprzez obróbkę plastyczną dokonuję się poprzez walcowanie i wygniatanie na walcarkach do gwintów.