Kotwy fundamentowe

Kotwy fundamentowe według polskiej normy PN-72/M-85061 znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach budownictwa od typowo cywilnego, przez użytkowe na przemysłowym kończąc. Oczywiście w zależności od wykorzystania różne będą wymagania, co do sposobu wykonania, długości i rodzaju gwintu i wreszcie w stosunku do wykorzystanych materiałów i technologii produkcji w ogóle.


Do czego wykorzystywane są kotwy fundamentowe?


Kotwy przeznaczone do zastosowań ogólnobudowlanych, a więc kotwy do murłaty, kotwy fajkowe proste i inne – wydawałoby się nie wymagające rozwiązania – produkowane są w wielu zakładach produkcyjnych, bo przecież wydawać by się mogło, że wygięcie i nacięcie gwintu na pręcie nie stanowi większego problemu i nie wymaga jakich specjalnych umiejętności poza posługiwaniem się urządzeniem gnącym. Niestety nic bardziej mylnego. Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z wytycznymi norm budowlanych oraz dodatkowych norm związanych, które szczegółowo określają sposób gięcia, gatunek zastosowanego pręta, który należy dobrać w zależności od strefy przemarzania, w której zlokalizowany będzie budynek. Należy także pamiętać, że do produkcji kotew powinny być stosowane materiały atestowane i nowe (co nie zawsze jest zasadą), ponieważ wykorzystywanie materiałów bez atestów nie gwarantuje odbioru robót przez nadzór budowlany a używanie prętów, na których są ślady wżerów korozyjnych lub takich, które były już wcześniej stosowane wiąże się duże ryzyko, że element nie spełni stawianych przed nim wymagań.

To oczywiście tylko niektóre aspekty, na które należy zwrócić uwagę zamawiając kotwy fundamentowe. Warto zapytać producenta czy w procesie produkcyjnym stosuje się do wytycznych określonych w normach związanych z PN-72/M-85061, które określają dodatkowe wymagania odnośnie wykonawstwa kotew.


kotwa fundamentowa zamknieta


Jakie normy określają sposób produkcji kotew fundamentowych?


Kotwy fundamentowe, które znajdą Państwo w naszej ofercie wykonane są zgodnie z normą  PN-72/M-85061 oraz normami związanymi, tj.:

- PN-72/H-84020: „Stal węglowa konstrukcyjna  zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki”.

- PN-70/M-02013 – „Gwinty metryczne o średnicach od 1 do 600 mm. Wymiary.” Norma została zastąpiona z czasem przez odpowiednią normę PN-ISO 68-1.

- PN-59/M-82061 – „Zakończenia śrub i wkrętów z gwintem metrycznym”. Zastąpiona przez PN-ISO 4753

Dodatkowo na wyraźne życzenie Klienta dokonujemy odbioru śrub fundamentowych przez wykwalifikowanego inspektora nadzoru budowlanego, który na tę okoliczność sporządza odpowiedni protokół. Wszystkie nasze wyroby dostarczamy natomiast z atestami 3.1 materiałowymi wg PN-EN ISO a w razie zapotrzebowania wystawiamy certyfikat 3.1 wg EN 10204 z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).


Jakie wyróżniamy rodzaje kotew fundamentowych?


Zakres produkcji kotew w naszej firmie obejmuje następujące wykonania

1.       Według normy 72/M-85061

Zgodnie z przywołaną powyżej normą śruby fundamentowe produkowane są w zależności od cech konstrukcyjnych elementu kotwiącego, w związku z tym twórcy normy 72/M-85061 opracowali szczegółowo następujące typy kotew fundamentowych:

a) młoteczkowe - 1

 

b) fajkowe - 2

 

c) kształtowe - 3

 

d) czworokątne - 4

 

e) dwustronne - 5

 

Wyspecyfikowane  powyżej typy 1, 2 i 3 zostały dodatkowo podzielone w zależności od dodatkowych cech konstrukcyjnych elementu kotwiącego lub kształtu trzpienia na następujące rodzaje:

 

a) w obrębie typu 1

 

- podsadzone - P

 

- stożkowe - S

 

b) w typie 2

 

- proste - P

 

- wygięte - W

 

- zamknięte - Z

 

c) w typie 3

 

- kotwowe - K

 

- faliste - F

 

Do produkcji kotew fundamentowych stosujemy wyłącznie  atestowane materiały z polskich i europejskich hut, co dokumentujemy przy każdorazowej dostawie stosownymi atestami. Kotwy fundamentowe produkujemy  w następujących gatunkach materiałów: St3S,  S235, S235JRG2, 42CrMo4, 25CrMo4 oraz innych zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez zamawiającego.


Wykonujemy ponadto kotwy według dokumentacji dostarczonej przez klienta.kotwa fundamentowa fajkowa


zapraszamy do składania zapytań ofertowych.